HOME


CIRKULÄRT OCH KLIMATSMART BETONGELEMENT

Vinnova projekt

 2023-2025


Riksbyggen

Bostäder i Borås

Sandvik

NCC Industri

Swerock

STIBA

Borås stad

UBAB

Högskolan i Borås

Arbetspaket

AP 1


Projektledning och koordinering


AP 2


Process optimering av glas och betongavfall


AP 3


Betong recepts optimering och dimensionering av element

AP 4


Optimering av logstik i samband med återvinning


AP 5


Kommunikation och dissemination


 PROJEKT

Projektet syfter till att prova på selektiv rivning på delar av Västerbrofastigheten i Borås med tänke på att öka återanvändningsgrad av tegel samt betongelement. 

Projektet syfter till att undersöka återvunnen betongballast som sand för kabellägning för vindkraftverk

unsplash